พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1 รูปภาพพาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1 รูปพาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1

:: พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1

รูปภาพ พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1

รูปภาพ พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1 รูปที่ 1
อำเภอแม่เมาะ


 
 ดูสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม 

  
เหมืองลิกไนต


        เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ซึ่งค้นพบเมื่อ พ.ศ.2498 มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี พื้นที่เหมืองทั้งหมดเป็นของกรมป่าไม้ มีประมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี มีการสร้างโรงไฟฟ้า ที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากถึง 13 เครื่อง ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะถูกนำมาแปรเปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้า ส่งไปใช้งานทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ สำหรับบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ถึงแม้ นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปบริเวณขุดเจาะถ่านหินเพราะมี อันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใช้ทำเหมือง แต่ กฟผ. ได้จัดทำจุดชมวิวสำหรับ นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวนหย่อมตกแต่ง ปลูกไม้ประดับต่างๆ ความสวยงาม ของพันธุ์ไม้ ศาลาชมวิว จุดชมวิว ชมการระเบิดของลิกไนต์ และสามารถ มองเห็นการทำงานของ รถขุดตักแร่ รถขนถ่านหินลิกไนต์ผ่านสายพาน เข้าสู่เครื่องจักรซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องล่าง ได้เป็นมุมกว้างในบริเวณเหมือง มีบ้านพักรับรองของ กฟผ. สนามกอล์ฟ และสโมสร

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอเแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
โทร.0 54252730-1 , 0540252724 
 หรือทางเว็บไซต์
เหมืองแม่เมาะ
http://maemohmine.egat.co.th

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
http://maemoh.egat.com

การเดินทาง
 

       ไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะทางประมาณ13 กิโลเมตร สามารถเช่ารถสองแถวซึ่งจอดอยู่ บริเวณ ตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง หรือที่สี่แยกร้านขายยา ไทยโอสถ ถนนทิพวรรณ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที 


                 


สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต์ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง เหมืองลิกไนต์ อยู่ในเขต อำเภอแม่เมาะไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย (แพร่) เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตรสามารถเช่ารถสองแถวซึ่ง 
จอดอยู่บริเวณตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 

    " ลิกไนต ์" เป็นถ่านหินประเภทหนึ่งที่มีการค้นพบในบริเวณนี้เมื่อปี พ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี
พื้นที่เหมือง ทั้งหมดเป็นของกรมป่าไม้ มีประมาณ 20,000 ไร ่สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน ชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หลายโรง ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไป บริเวณขุดเจาะถ่านหินเพราะมีอันตรายจาก วัตถุระเบิดที่ใช้ทำเหมือง แต่กฟผ.ได้จัดทำจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวนหย่อม ตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ณ จุดนี้ซึ่งสามารถมองเห็นการทำงานของรถขุดตักแร่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องล่างได้เป็นมุมกว้างในบริเวณเหมืองมีบ้านพัก รับรองของ กฟผ. สนามกอล์ฟและสโมสร สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร. 0-5425-2730-1 และ 0-5425-2724 
ภูเขาไฟจำปาแดด เป็นทะเลสาบที่มีขนาดพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 12.30 ตารางกิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำแม่จาง มีทัศนีย ภาพสวยงามมาก รายล้อมด้วยป่าไม้และ ขุนเขา ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาน้ำจืด และแหล่งอาหารของชุมชน อยู่ใน เขตพื้นที่ของบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก มีระยะทางห่าง จากที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีการล่องแพชมป่าไม้ และเกาะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี "ปลาหลาม" ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดจากร้านอาหารที่มีไว้ให้บริการ แก่ผู้ท่องเที่ยว ในราคาที่ย่อมเยา
ทุ่งบัวตอง อยู่บนบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันออกของบ่อเหมือง พื้นที่กว่า 500 ไร่ เกิดจากการนำดินในบ่อเหมือง มาทำเป็นภูเขาเทียมสูง จากระดับพื้นดินปกติ 200 เมตร ดอกบัวตอง จะบานสะพรั่ง เหลืองอร่ามสวยงาม สะดุดตา ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคมของทุกปีและเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่มีความสูงอยู่ในระดับเทียบเท่าปล่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สถานที่ชม ทิวทัศน์บริเวณรอบ ๆ กฟผ.แม่เมาะ และอำเภอแม่เมาะ อีกด้วย ในเวลาช่วงเช้าของฤดูหนาวจะมองเห็นทะเลหมอกปกคลุม ไปทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
ดูเป็น slide
  : Gift_Za2 : นักโพสในตำนาน   : 3566   : 49.49.52.XXX

พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1

พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1
พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1

รูปภาพพาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1

 
ความคิดเห็นที่ 4: พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1(โพสต์เมื่อ 30/12/2013)
emoticon emoticon
รูป avatar
  : jeabalone : นักโพสในตำนาน   : 154   : 58.9.121.XXX
ความคิดเห็นที่ 3: พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1(โพสต์เมื่อ 28/12/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon บ้านผมเองค้าบ
รูป avatar
  : Noomdan : นักโพสในตำนาน   : 107   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 2: พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1(โพสต์เมื่อ 25/12/2013)
สวยแต่กลัวสารพิษตกขาง
รูป avatar
  : kokocun   : 0   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 1: พาแอ่วแม่เมาะ จ.ลำปาง # 1(โพสต์เมื่อ 25/12/2013)
สร้างภาพหลอกชาวบ้านให้ไว้วางใจ
รูป avatar
  : prame9 : นักโพสในตำนาน   : 18239   : 124.120.190.XXX
แสดงความคิดเห็น
เฉพาะสมาชิกเอ็มไทยเท่านั้น หากเป็นสมาชิกแล้วกรุณาล็อกอิน
หากยัง คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกเอ็มไทย