นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!! รูปภาพนายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!! รูปนายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!

:: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!

รูปภาพ นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!

รูปภาพ นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!! รูปที่ 1
นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ดำรงตำแหน่งวันที่ 28 มิถุนายน 2475 พ้นตำแหน่งวันที่ 21 มิถุนายน 2476 ด้วยการทำรัฐประหารโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

 


นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ดำรงตำแหน่งวันที่ 21 มิถุนายน 2476 พ้นตำแหน่งวันที่ 16 ธันวาคม 2481 โดยรัฐบาลยุบสภา

 


นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) ดำรงตำแหน่งครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2481 พ้นตำแหน่งครั้งสุดท้ายวันที่ 16 กันยายน 2500 โดยการทำรัฐประหารนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

 


นายกรัฐมนตรี คนที่ 4 พันตรีควง อภัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 สิงหาคม 2487 พ้นตำแหน่งวันที่ 8 เมษายน 2491 โดยถูกคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออก
 

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ ดำรงตำแหน่งวันที่ 31 สิงหาคม 2488 พ้นตำแหน่งวันที่ 17 กันยายน 2488 เนื่องจากลาออก เพื่อให้ผู้เหมาะสมมาแทน
 

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งครั้งแรกวันที่ 17 กันยายน 2488 และอีกครั้งในต้นปี 2519 ก่อนพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ด้วยการทำรัฐประหาร นำโดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่
 

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มีนาคม 2489 พ้นตำแหน่งวันที่ 23 สิงหาคม 2489 โดยการลาออก

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 8 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ดำรงตำแหน่งวันที่ 23 สิงหาคม 2489 พ้นตำแหน่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยการทำรัฐประหารนำโดยพล.ท.ผิน ชุณหะวัณ

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 9 นายพจน์ สารสิน ดำรงตำแหน่งวันที่ 21 กันยายน 2500 ตามมติสภาผู้แทนราษฎร และพ้นตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2501 เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เป็น ครม.ชุดที่ 27
 

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 10 จอมพลถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่งครั้งแรกวันที่ 1 มกราคม 2501 และอีกครั้งในปลายปี 2506 ก่อนจะพ้นตำแหน่งวันที่ 14 ตุลาคม 2516 หลังการเดินขบวนใหญ่ของนักศึกษาประชาชน ในเหตุการณ์ 14 ตุลา
 

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 11 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 พ้นตำแหน่งวันที่ 8 ธันวาคม 2506 เพราะถึงแก่อสัญกรรม

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 14 ตุลาคม 2516 พ้นตำแหน่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญปี 2517

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 13 พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2518 พ้นตำแหน่งวันที่ 20 เมษายน 2519 เพราะยุบสภา

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่งวันที่ 8 ตุลาคม 2519 พ้นตำแหน่งวันที่ 20 ตุลาคม 2520 โดยการรัฐประหารนำโดยพล.ร.อ. สงัด ชลออยู่

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 15 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 พ้นตำแหน่งวันที่ 3 มีนาคม 2523 โดยการลาออกกลางสภา

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 3 มีนาคม 2523 พ้นตำแหน่งวันที่ 4 สิงหาคม 2531 เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 17 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่งวันที่ 4 สิงหาคม 2531 พ้นตำแหน่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะ รสช.ทำรัฐประหาร

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งวันที่ 2 มีนาคม 2534 พ้นตำแหน่งวันที่ 23 กันยายน 2535 เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป (ดำรงตำแหน่งช่วงสั้นๆ อีกครั้ง ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535)

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 19 พลเอกสุจินดา คราประยูร ดำรงตำแหน่งวันที่ 7 เมษายน 2535 พ้นตำแหน่งวันที่ 10 มิถุนายน 2535 หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งวันที่ 23 กันยายน 2535 และอีกครั้งในปี 2540 พ้นตำแหน่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง 13 กรกฎาคม 2538 พ้นตำแหน่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เมื่อยุบสภา

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 22 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 พ้นตำแหน่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 โดยการลาออก
 

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 23 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 พ้นตำแหน่งวันที่ 19 กันยายน 2549 หลังถูกรัฐประหาร

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2549 พ้นตำแหน่งวันที่ 29 มกราคม 2551 เมื่อปรากฎผลการเลือกตั้งทั่วไป

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่ง 29 มกราคม 2551 พ้นตำแหน่งวันที่ 9 กันยายน 2551 จากคำวินิจฉัยว่าไม่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง 9 กันยายน 2551 พ้นตำแหน่งวันที่ 2 ธันวาคม 2551 จากคำวินิจฉัยยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ (ถูกตัดสิทธิ์และไม่มีคุณสมบัติในฐานะกรรมการบริหารพรรค)

 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่ง 17 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน

 

ดูเป็น slide
  : SooKhoii : นักโพสดาวรุ่ง   : 9092   : 118.175.90.XXX
โหวตให้กระทู้นี้
10คะแนน
vote good

ขอบคุณทุก Like กำลัง PicPost MThai

นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!

1pm_ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
1pm_ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2pm_ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
2pm_ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
3pm_ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
3pm_ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
4pm_ พันตรีควง อภัยวงศ์
4pm_ พันตรีควง อภัยวงศ์
5pm_ นายทวี บุณยเกตุ
5pm_ นายทวี บุณยเกตุ
6pm_ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
6pm_ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
7pm_ ปรีดี พนมยงค์
7pm_ ปรีดี พนมยงค์
8pm_ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
8pm_ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9pm_ พจน์ สารสิน
9pm_ พจน์ สารสิน
10pm_ จอมพลถนอม กิตติขจร
10pm_ จอมพลถนอม กิตติขจร
11pm_ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
11pm_ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
12pm_ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
12pm_ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
13pm_ พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
13pm_ พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
14pm_ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
14pm_ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
15pm_ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
15pm_ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
16pm_ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
16pm_ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
17pm_ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
17pm_ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
18pm_ นายอานันท์ ปันยารชุน
18pm_ นายอานันท์ ปันยารชุน
19pm_ พลเอกสุจินดา คราประยูร
19pm_ พลเอกสุจินดา คราประยูร
20pm_ นายชวน หลีกภัย
20pm_ นายชวน หลีกภัย
21pm_ นายบรรหาร ศิลปอาชา
21pm_ นายบรรหาร ศิลปอาชา
22pm_ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
22pm_ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
23pm_ ทักษิณ ชินวัตร
23pm_ ทักษิณ ชินวัตร
24pm_ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
24pm_ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
25pm_ สมัคร สุนทรเวช
25pm_ สมัคร สุนทรเวช
26pm_ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
26pm_ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
27pm_ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27pm_ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!

รูปภาพนายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!

 
ความคิดเห็นที่ 11: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 12/10/2013)
Yui Nishikawa
รูป avatar
  : Mishiyoyo : นักโพสในตำนาน   : 3088   : 67.159.5.XXX
ความคิดเห็นที่ 10: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 09/11/2011)
ความรู้ครับ
รูป avatar
  : tanawat? : นักโพสในตำนาน   : 132   : 101.109.115.XXX
ความคิดเห็นที่ 9: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 09/11/2011)
เข้าท่าอ่ะ... emoticon
รูป avatar
  : ลุงตุ่ม : นักโพสในตำนาน   : 375   : 119.46.162.XXX
ความคิดเห็นที่ 8: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 08/03/2011)
ขอให้เป็นคนดี คนจริง ไม่ป้องพวก ไม่จ้องกิน ทุกสิ่งเพื่อประชา
รูป avatar
  : โซ่ข้อกลาง : นักโพสในตำนาน   : 23287   : 182.53.63.XXX
ความคิดเห็นที่ 7: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 08/03/2011)
ขอแค่เป็นคนดีก็พอ.. emoticon
รูป avatar
  : โอ น้ำหวาน   : 0   : 183.89.66.XXX
ความคิดเห็นที่ 6: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 07/03/2011)
คนที่ 28 ...แอ้ด คาราบาวครับ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : ฟีเดลคาสโตร : นักโพสในตำนาน   : 1372   : 183.89.91.XXX
ความคิดเห็นที่ 5: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 07/03/2011)
emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : nat19531 : นักโพสในตำนาน   : 1058   : 180.180.128.XXX
ความคิดเห็นที่ 4: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 07/03/2011)
นี่แหละคนจริง สร้างสรรค์งานด้วยความทุ่มเท นับถือนะครับ....สู้ๆ emoticon
รูป avatar
  : jiojio2010 : นักโพสในตำนาน   : 2663   : 223.207.7.XXX
ความคิดเห็นที่ 3: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 07/03/2011)
emoticon
รูป avatar
  : eng999   : 0   : 58.9.158.XXX
ความคิดเห็นที่ 2: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 07/03/2011)
10 กับ 11 น่าจะต้องสลับกันนะครับท่าน emoticon
รูป avatar
  : prame9 : นักโพสในตำนาน   : 18268   : 115.87.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 1: นายกรัฐมนตรี ----- ใครหรอเหมาะสม ----- โค่ย!!(โพสต์เมื่อ 07/03/2011)
โยว ได้ ความรู้ครับ emoticon
รูป avatar
  : นายโม : นักโพสในตำนาน   : 83   : 182.53.242.XXX
แสดงความคิดเห็น
เฉพาะสมาชิกเอ็มไทยเท่านั้น หากเป็นสมาชิกแล้วกรุณาล็อกอิน
หากยัง คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกเอ็มไทย