แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher รูปภาพแด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher รูปแด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher

:: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher

รูปภาพ แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher

รูปภาพ แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher รูปที่ 1

มาร์กาเรต ฮิลดา แทตเชอร์ (อังกฤษ: Margaret Thatcher) หรือนามตามบรรดาศักดิ์ บารอนเนส แทตเชอร์ (ชื่อเดิม มาร์กาเรต ฮิลดา โรเบิตส์; 13 ตุลาคม พ.ศ. 2468 – 8 เมษายน พ.ศ. 2556) นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2533 และเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวจนถึงปัจจุบัน ที่ดำรงทั้งสองตำแหน่งพร้อมกัน

นางแทตเชอร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สมัยของลอร์ดซอลส์เบอรีและอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สมัยของลอร์ดลิเวอร์พูล นายก รัฐมนตรีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นสตรีคนแรกที่นำพรรคการเมืองเสียงข้างมากของสหราชอาณาจักรและเป็นสตรีคน แรกของเพียงสามคนที่ได้ดำรงหนึ่งในสี่ตำแหน่งใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันนางแทตเชอร์มีบรรดาศักดิ์ขุนนางตลอดชีพเป็นบารอนเนสแทตเชอร์แห่ง เมืองเคสตีเวน ในมณฑลลิงคอล์นไชร์ ซึ่งทำให้มีโอกาสได้นั่งในสภาขุนนาง

 

ชีวิตวัยเด็กและการศึกษา

นางแทตเชอร์เกิดที่เมืองแกรนแทมในมณฑลลิงคอล์นไชร์ บิดาคือ อัลเฟรด โรเบิตส์ ซึ่ง เป็นเจ้าของร้านขายของชำในเมืองและได้มีส่วนร่วมในการเมืองและศาสนาของท้อง ถิ่น โดยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นฆราวาสนักเทศน์ในนิกายเมโทดิสต์ โรเบิรตส์มาจากครอบครัวพรรคเสรีนิยม แต่ไม่ได้สังกัดพรรคใด ด้วยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการเมืองท้องถิ่นในสมัยนั้น เขาเสียตำแหน่งผู้ว่าราชการไปในปี พ.ศ. 2495 หลังจากที่พรรคเสรีนิยมชนะเสียงข้างมากเป็นครั้งแรกในสภาเมืองแกรนแทมในปี พ.ศ. 2493 อัลเฟรดได้แต่งงานกับเบียทริซ สตีเฟนสัน และได้มีบุตรีสองคน (คือนางแทตเชอร์กับ มูเรียล ซึ่งเป็นพี่สาว ; เกิด: พ.ศ. 2464; ถึงแก่กรรม: พ.ศ. 2547) แทตเชอร์ได้รับการเลี้ยงดูแบบลัทธิเมโทดิสต์ที่เคร่งครัดศาสนาและยังคงเป็น คริสต์ศาสนิกชนมาตลอดชีวิต แทตเชอร์ได้รับการศึกษาอย่างดี โดยเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กหญิงเคสตีเวนและแกรนแธม และต่อมาในปี พ.ศ. 2487ก็ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยซอเมอร์วิลล์ เมืองออกซ์ฟอร์ด เพื่อเรียนวิชาเคมี โดยเลือกลงเรียนเอกวิชาผลิกศาสตร์ แทตเชอร์ได้รับตำแหน่งประธานสมาคมอนุรักษนิยมแห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในปี พ.ศ. 2489 โดย เป็นสตรีคนที่สามที่อยู่ในตำแหน่งนี้ แทตเชอร์จบการศึกษาเกียรตินิยมและเข้าทำงานเป็นนักเคมีวิจัยให้แก่ British Xylonite และ บริษัท J. Lyons and Co. โดยได้ช่วยเหลือในการพัฒนาวิธีการในการเก็บรักษาไอศกรีม แทตเชอร์เป็นสมาชิกในทีมที่พัฒนาไอศกรีมแบบอ่อนนุ่มเป็นรายแรก แทตเชอร์ยังเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

[แก้]ชีวิตทางการเมือง

นางแทตเชอร์เข้าสู่การเมืองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งฟินช์เลย์เป็นครั้งแรก พ.ศ. 2502 ร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเงา พ.ศ. 2510 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2513-2517 เป็นอัครมหาเสนาบดีเงาร่วม (joint shadow Chancellor) พ.ศ. 2517-18 และใน พ.ศ. 2520 ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมแทนนายเอดเวิร์ด ฮีท แทตเชอร์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษ

ด้วย การนำโดยแทตเชอร์ พรรคอนุรักษนิยมได้กลายเป็นพรรคขวาจัดมากขึ้น ทำให้การเมืองและสังคมของประเทศอังกฤษแบ่งขั้วมากที่สุดนับแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 รัฐบาลแทตเชอร์ได้ใช้นโยบายปฏิรูปที่ค่อนข้างรุนแรง สนับสนุนกิจการเอกชน แปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่รัฐบาลก่อน ๆ ยึดเป็นของรัฐคืนเอกชนด้วยการกระจายหุ้น ลดบทบาทสหภาพแรงงานลดภาษีเงินได้ และพยายามจัดตั้งบรรษัทขึ้นดูแลการศึกษาและสาธารณสุขที่เป็นหน้าที่ของรัฐ

นาง แทตเชอร์ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลวาระที่ 2 ในปี พ.ศ. 2526 โดยได้เสียงข้างมากทั้ง ๆ ที่อัตราการว่างงานของอังกฤษต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี สงครามฟอล์กแลนด์และ ความระส่ำระสายของพรรคฝ่ายค้านทำให้ความนิยมแทตเชอร์เพิ่มมากขึ้นและได้รับ เลือกกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลวาระที่ 3 ในปี พ.ศ. 2530 และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2531 แทตเชอร์ได้ทำสถิติกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดใน คริสต์ศตวรรษ ที่ 20 แทตเชอร์ได้รับการขนานนามว่า “ลัทธิแทตเชอร์” (Thatcherism) และด้วยเหตุผลที่แทตเชอร์เป็นผู้ดึงดันยึดมั่นในนโยบายอย่างมั่นคงไม่ว่าจะ ถูกคัดค้านจากนักวิจารณ์ว่าอย่างไร รวมทั้งจากการกังขาไม่แน่ใจของผู้สนับสนุนรัฐบาลเองด้วย

 

ตรา ประจำตำแหน่งของบารอนเนสแทตเชอร์ ภาพนายพลเรือแทนสงครามฟอล์กแลนด์ ภาพเซอร์ไอแซก นิวตันแทนภูมิหลังแห่งการเป็นนักเคมีและแทนบ้านเกิดเมืองแกรนแทม

[แก้]ภายหลังการดำรงตำแหน่ง

นาง แทตเชอร์ได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2533 สืบเนื่องจากการต่อสู้ภายในพรรคและการถกเถียงโต้แย้งกับฝ่ายค้านในประเด็น ที่แทตเชอร์ไม่ยอมเสียเอกราชในการเข้าเป็นสมาชิกเศรษฐกิจประชาคมยุโรป รวมทั้งการเสื่อมความนิยมจากการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายผู้มีสิทธิ์ออก เสียง (Poll Tax)

หลังจากได้รับบรรดาศักดิ์ชั้นบารอน แทตเชอร์ได้ตระเวนปาฐกถาไปทั่วโลกในนามของมูลนิธิแทตเชอร์ และได้ตีพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติชื่อ "มาร์กาเรต แทตเชอร์: ชีวิตในดาวนิงสตรีต" (Margaret Thatcher: the Downing Street Years) เมื่อปี พ.ศ. 2536

นาง มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556 ด้วยอาการอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้เส้นเลือดตีบ รวมอายุได้ 87 ปี[1]

ดูเป็น slide
  : prame9 : นักโพสในตำนาน   : 5528   : 192.168.0.XXX
โหวตให้กระทู้นี้
35คะแนน
vote good

ขอบคุณทุก Like กำลัง PicPost MThai

แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher

แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher
แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher

รูปภาพแด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher

 
ความคิดเห็นที่ 7: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 13/04/2013)
สัญชาตญาณ นักล่าอาณานิคมหมู่เกาะโฟลค์แลนด์ emoticon emoticon
รูป avatar
  : สุดแสนล้านทรวง   : 0   : 115.87.208.XXX
ความคิดเห็นที่ 6: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 12/04/2013)
เสียดายจัง
รูป avatar
  : Goseven   : 0   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 5: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 11/04/2013)
หญิงเก่งตัวจริง
รูป avatar
  : xuLk0l6ik   : 0   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 4: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 11/04/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : saithaoo   : 0   : 110.77.250.XXX
ความคิดเห็นที่ 3: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 10/04/2013)
ขอไว้อาลัยด้วยครับ
รูป avatar
  : maewngow : นักโพสในตำนาน   : 209   : 192.168.178.29, 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 2: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 10/04/2013)
ขอไว้อาลัยด้วยนะครับ
รูป avatar
  : Mishiyoyo : นักโพสในตำนาน   : 3088   : 61.7.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 1: แด่หญิงเหล็ก Margaret Thatcher(โพสต์เมื่อ 10/04/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticonหญิงเหล็กที่โลกไม่ลืม
รูป avatar
  : sukaall : นักโพสในตำนาน   : 5658   : 1.2.242.XXX
แสดงความคิดเห็น
เฉพาะสมาชิกเอ็มไทยเท่านั้น หากเป็นสมาชิกแล้วกรุณาล็อกอิน
หากยัง คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกเอ็มไทย