แม่สาย (๑.) รูปภาพแม่สาย (๑.) รูปแม่สาย (๑.)

:: แม่สาย (๑.)

รูปภาพ แม่สาย (๑.)

รูปภาพ แม่สาย (๑.) รูปที่ 1

หากไปเที่ยว ทางภาคเหนือ ก็ต้องขึ้นไป

ให้เหนือสุดๆ กันไปเลย เพราะที่แม่สายนี้

ถือว่าเป็นจุดเหนือสุดแดนสยามแล้ว

แถมยังได้ชื่อว่าได้ไปเที่ยว ต่างประเทศ

กันซะอีกด้วย

 

 

 

แม่สาย ยามนี้ ก็ยังคงเหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ที่เห็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ก็เห็นจะเป็น

นักขายแผ่นซีดีก๊อป ที่เคยเดินตามเราต้อยๆ

ตื๊อให้ซื้อ สามแผ่น สี่แผ่นร้อยนั้น หมดไปแล้ว

เพราะทางการเค้าเอาจริง จับจริง ทั้งคนขาย

คนซื้อ 

 

 

(เรื่องและภาพ...โดย...ลุงตุ่ม...๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖)


สถานที่ - แม่สาย เชียงราย - ด่านท่าขี้เหล็ก - พม่า

ดูเป็น slide
  : ลุงตุ่ม : นักโพสในตำนาน   : 1087   : 119.46.162.XXX

แม่สาย (๑.)

แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)
แม่สาย (๑.)

รูปภาพแม่สาย (๑.)

 
ความคิดเห็นที่ 11: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 30/01/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : naniana : นักโพสในตำนาน   : 4930   : 110.49.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 10: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 29/01/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : nat19531 : นักโพสในตำนาน   : 1058   : 101.109.173.XXX
ความคิดเห็นที่ 9: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 29/01/2013)
คำว่าลาวนั้น มาจากคำว่า ลั๊วะ ครับ รู้สึกว่าต่อมาแยกเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปทางประเทศลาว กลุ่มหนึ่งมาอยู่ที่เมืองไทย คำว่าลาวนั้นเป็นคำที่ยิ่งใหญ๋มาก ก ษัตริย์ สมัยก่อนจะมีคำว่าลาวนำหน้า ทั้งนั้น
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 58.137.28.XXX
ความคิดเห็นที่ 8: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : Ben_0909 : นักโพสในตำนาน   : 160   : 61.7.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 7: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : Teeboom2 : นักโพสในตำนาน   : 554   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 6: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
ขอบคุณ sukaall ที่มีประวัติ แม่สาย มาเล่าให้ฟัง ดีครับ มีความรู้เพิ่มแยะเลย... emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : ลุงตุ่ม : นักโพสในตำนาน   : 375   : 119.46.162.XXX
ความคิดเห็นที่ 5: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
ประวัติอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สายนั้น เดิมเป็นที่ตั้งของเมื่อง "เวียงศรีทวง" เป็นเมืองของพวกลวะ หรือลั๊วะ เป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งของอาณาจักร "โยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน" (อำเภอเชียงแสนในปัจจุบัน) อันเมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสนนั้น สร้างโดยปฐมกษัตริย์ พระนามว่า พระเจ้าสิงหนวัติราช ก่อนที่จะกล่าวถึงประวัติเมืองเวียงศรีทวง---เวียงพาน---เวียงพานคำ จนถึงเวียงพางคำในปัจจุบัน กะกล่าวถึงประวัติเมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน พอสังเขป เมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน (เมืองเวียงพัธุสิงหนวัตินคร) นครโยนกไชยบุรีศรีช้างแสนนั้น เป็นเมืองโบราณตามตำนานดอยตุงกล่าวไว้ว่า นครนี้สร้างขึ้นสมัยก่อนพุทธกาล แต่ก่อนเคยเป็นอาณาจักร "สุวรรณโคมคำ" แต่โบราณกาล และเปลี่ยนแปลงมาเป็นอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน เหตุที่เรียกชื่ออย่างนี้เพราะว่า สร้างนครขึ้นโดยอนุภาพแห่งพญาธุราคราช และพระเจ้าสิงหนวัติราช ซึ่งตรงกับตำนานสิงหนวัติที่เขียนไว้ว่า ".....นครทั้งมวลตั้งแต่ปฐมมูล สิงหนวัติกุมาร มาแต่เมืองนครราชคฤห์ หลวงไทยเทศ มาตั้งให้เป็นเมืองพันธุสิงหนวัตินคร......ครั้นต่อมา ก็กลายเป็นเมือง "โยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน... กล่าวตำนานเมืองโยนกนครราชธานีศรีช้างแสน ก็สิ้นห้องหนึ่งแต่เท่านี้ก่อนแล....." จากเวียงศรีทวง - เวียงพาน - เวียงพานคำ สู่เวียงพางคำ ครั้นพระองค์เพียง กษัตริย์เมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน ขึ้นเสวยราชสมบัติศักราชได้ 259 ตัวปีกัดไส้ สวรรคตลง "พระองค์พัง" จึงขึ้นครองเมืองโยนกนครราชธานีศรีช้างแสนเมื่ออายุได้ 18 ปี ต่อมาได้มีพระขอมดำ เจ้าเมืองอุโมงค์เสลานคร ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโยนกนครฯ เห็นว่าพระองค์พังยังเยาว์ จึงมาตีแล้วขับไล่พระองค์พังออกจากเมืองโยนกนครฯ แล้วตั้งตนเป็นกษัติรย์แทน แล้วขับพระองค์พังไปเป็นแก่บ้าน ตั้งอยู่ที่เวียงศรีทวง ดังตำนานกล่าวว่า ".....พระยาขอมดำตนนั้นก็ยกเอากำลังมาแสนหนึ่ง แล้วก็มาฟื้นลุกชิงเอาเมืองที่นี้ เดือน 5 แรมค่ำหนึ่ง วันอาทิตย์.....พระองค์เจ้ามีใจอันบ่กล้าแข็ง ก็ถวายเมืองให้แก่พระยาขอมดำ.....ครั้นมันได้เมืองแล้ว มันก็ขับพระองค์พัง.....ส่วนพระยาขอมตนนั้นก็เป็นกษัตริย์เสวยเมืองโยนกนครบุรีศรีช้างแสนที่นั้นแล....." ".....แล้วมันก็ขับพระองค์พังเจ้าไปเป็นแก่บ้าน ตั้งอยู่เวียงลวะศรีทวง ริมหนตะวันตกเฉียงเหนือ ริมแม่น้ำใส (แม่น้ำสาย) ภายตะวันออกเฉียงใต้ธาตุเจ้าถ้ำแก้วที่นั้น....." สาเหตุที่เรียกว่า "เวียงศรีทวง" เนื่องจากเป็นเมืองของลวะ ขึ้นอยู่กับเมืองโยนกฯ จึงต้องส่งส่วยให้ปีละ "สี่ตวงหมากพิน" (หมากพิน=ผลมะตูม) ดังตำนานกล่าวว่า ".....เหตุใดแลว่า เวียงศรีทวง นั้นจา...ยังมีขุนลวะผู้หนึ่งเป็นลูกปู่เจ้าลาวจก เป็นแคว้นดอยธุงนั้น (ดอยตุง) ผู้พี่ชื่อลวะกุมโภนั้นมาตั้งอยู่ที่นั้น แล้วส่วยคำแก่พระยาอุชุตราช กษัตริย์เจ้าของเวียงโยนกนครที่นั่นแล ปีละสี่ทวงหมากพินหน่วยน้อยจึงได้ชื่อว่า เวียงศรีทวงด้วยเหตุอันนั้นแล....." เมืองเวียงพาน พระองค์พังและมเหสี ถูกพระยาขอมดำขับออกจากเมือง มาเป็นแก่บ้านที่ "เวียงศรีทวง" ต้องส่งส่วยให้ปีละสี่ตวงหมากพิน อยู่ได้ 1 ปี มเหสีก็ให้กำเนิดบุตร 1 คน คือทุกขิตกุมาร พระองค์พังปกครองเวียงศรีทวง ได้ 3 ปีก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น อันเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อเมือง จากเวียงศรีทวงเป็น "เวียงพาน" กล่าวคือ ยังมีสามเณรชาวเวียงศรีทวงคนหนึ่งเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุแล้วไปพักอาศัยอยู่ที่อารามหลังหนึ่งในโยนกนคร ครั้นรุ่งเช้าก็ออกเดินบิณฑบาตรไปถึงคุ้มน้อยของพระยาขอมดำ ก็เข้าไปขอบิณฑบาตร พระยาขอมดำได้ถามบ่าวไพร่ว่า เป็นสามเณรชาวเวียงศรีทวงก็โกรธ ร้องว่า "ลูกข้าส่วยพลอยเข้ามาคุ้มพระองค์ กูดังลือจา สูอย่าได้เอาข้าวกูใส่บาตรให้มันนะเนอ" สามเณรน้อยได้ยินคำพระยาขอมดำก็นึกโกรธในใจ ออกจากคุ้มพระยาขอมดำเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นสู่ดอยกู่แก้ว กราบพระธาตุ (คาดว่าเป็นพระธาตุกู่เต้าในปัจจุบัน) แล้วยกบาตรข้าวถวายแล้วอธิษฐานขอให้ตนตายใน 7 วันข้างหน้า แล้วไปเกิดในท้องของเทวีแห่งผู้เป็นแก่บ้านเวียงศรีทวง พออายุได้ 16 ปี ขอให้ปราบพระยาขอมดำตนนี้ได้ด้วยเทอญ เนื่องจากพระยาขอมดำผู้นี้มิรู้จักคุณของพระรัตนตรัย อธิฐานเสร็จแล้วสามเณรน้ยก็ลงมาตีนดอยกู่แก้ว นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โดยไม่กินน้ำกินข้าว 7 วันก็ถึงแก่ความตาย แล้วไปปฏิสนธิในท้องของมเหสีพระองค์พัง กำเนิดพระพรหมกุมาร ครั้นมเหสีแห่งพระองค์พัง ตั้งครรภ์ได้ 10 เดือนก็ประสูตได้ลูกชายรูปร่างงดงามคนหนึ่ง ได้ชื่อว่า "พระพรหมกุมาร" ดังความว่า ".....ถึงศักราช 283 ตัวปีกาบไส้ เดิน 4 แรม 6 ค่ำ วันอาทิตย์....นางก็ได้ประสูติลูกชายคนหนึ่ง เกิดมามีวรรณเนื้อตนอันหมดจด.....เบิกบายนามกรเอานิมิตรอันงามเหมือนดั่งพรหมลงมาเกิดนั้น จึงใส่ชื่อว่า พรหมกุมารนั้นแล....." พระพรหมกุมาร นั้นเมื่ออายุได้เพียง 7 ขวบ ก็เป็นผู้ที่สนใจในศาสตราวุธทั้งหลาย ครั้นอายุได้ 13 ปีก็มีบุญวาสนาจับได้ช้างเผือกได้ 1 ตัว ที่แม่น้ำ แต่ช้างเผือกไม่ยอมขึ้นฝั่งจึงให้คนมาบอกพระองค์พังผู้เป็นบิดา พระองค์พังให้หมอดูทำนายทายทัก หมอดูก็ให้เอาทองคำมาตีเป็นพานทองแห่นำหน้าช้าง ช้างจึงจะขึ้นจากน้ำ เมื่อพานทองมาแล้วก็ตีพานทองคำลูกนี้น ช้างก็ขึ้นมาจากน้ำ ช้างตัวนั้นจึงได้ชื่อว่า พานคำ ดังว่า ".....ครั้นไปถึงแล้วก็ตีต่อยยัง พานคำ ลูกนั้น ส่วนว่าช้างเผือกตัวนั้นได้ยินเสียงพานคำแล้วก็ออกจากแม่น้ำของ ด้วยสวัสดีแล.....ช้างตัวนั้นก็ให้นามชื่อว่า ช้างพานคำนั้นแล....." ครั้นได้ช้างมงคลมาแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดี เครื่องใช้ต่าง ๆ ของช้างต่างทำด้วยทองคำทั้งสิ้น กาลนั้นพระพรหมกุมารได้ส่งคนไปยังโยนกนครฯ เพื่อคอยสดับตรับฟังข่าวร้าย ข่าวดีแห่งพระยาขอมมิได้ขาด ส่วนพระองค์พังก็สั่งให้คนปิดคูเมือง แล้วนำน้ำเข้าคูเมือง โดยจัดทำประตูไว้สำหรับปิด-เปิดน้ำ แล้วก็ให้ชื่อว่า "เวียงพาน" .....ครั้งนั้น แก่บ้านศรีทวงตนพ่อก็ให้คนทั้งหลายตึกคูเวียงให้ดีแล้ว ก็แปงน้ำมาใส่ให้เต็มคูเวียง แล้วก็แปงประตูหับไขให้ดีแล้ว ก็ให้ชื่อว่า เวียงพาน แต่นั้นมา เมืองเวียงพานคำ เมื่อพระพรหมกุมาร อายุได้ 16 ปี ก็หยุดส่งส่วยแก่พระยาขอมดำ พระยาขอมดำเห็นว่าเวียงศรีทวงหยุดส่งส่วยมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ก็โกรธ จึงรวบรวมลี้พลยกทัพมาปราบ พระหรหมกุมารก็จัดทัพเข้าต่อสู้ โดยเสด็จขึ้นขี่หลังช้างเผือกพานคำ มีหมอควาญถือพานคำตีนำหน้า ยกพลอกกจากเวียงพานคำ ดังตำนานบันทึกไว้ว่า ".....ครั้นได้คนหาญมาแล้วก็ขัดสีชัย อันกล้า มีมือถือธนูกับแล่งปืน... มีหมอควาญขี่พร้อมพระ ถือพานคำตีนำหน้ายกพลออกจาก เวียงพานคำ....." พระยาขอมดำสู้ไม่ได้จึงหนีกลับเข้าเมืองปิดประตูเมืองทุกแห่ง พระพรหมกุมารได้ตามมาถึงประตูเมือง แล้วไสช้างแทงประตูเมืองทะลุ ขับไล่พระยาขอมออกจากเมืองโยนกนครฯ รวมระยะเวลาที่พระยาขอมดำครองโยนกนครได้ 19 ปี หลังจากนั้นพระพรหมกุมาร ก็ได้อัญเชิญพระองค์พังขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน ส่วนช้างพานคำนั้น ก็ได้หนีออกจากเมืองไปกลายร่างเป็นงูตามเดิม เข้าสู่ดอยอันตั้งอยู่กลางทุ่ง ที่นั้นจึงได้ชื่อว่า "ดอยช้างงู" (คาดว่าเป็นดอยสะโง้ในปัจจุบัน) เมื่อพระองค์พังได้เป็นกษัตริย์ก็ทรงแต่งตั้งให้พระพรหมกุมารเป็นอุปราช แต่พระพรหมกุมารไม่รับ ยกให้ทุกขิตผู้พี่เป็นอุปราชแทน ต่อมาพระองค์พังได้สู่ขอเอานางแก้วสุภา ลูกพระยาเรืองแก้ว เวียงไชยนารายณ์ มาอภิเษกให้กับพระพรหมกุมาร เมื่อพระพรหมกุมารใด้อภิเษกแล้วก็ขออนุญาตพระองค์พังเสด็จไปตั้งเมืองอยู่ที่ไชยปราการ (คาดว่าเป็นอ.เวียงชัย ในปัจจุบัน) อยู่ห่างจากเวียงโยนกนครฯ ชั่วระยะเดินทาง 1 วัน ตั้งแต่นั้นมา เวียงโยนกนครฯ เวียงไชยนารายณ์ เวียงพานคำ ก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องสืบกันมาดังว่า ".....ลุกแต่เวียงโยนกนครหลวงไปหาเวียงไชยปราการ นั้นไกลกันคืนทางหนึ่ง และในเวียงลูกนี้คือวา เวียงโยนกนครหลวงหนึ่ง เวียงไชยนารายณ์หนึ่ง เวียงไชยปราการหนึ่ง เวียงบ้านพานคำแคว้นซ้ายหนึ่ง ที่ตั้งอยู่หนกลาง และนาติดกัน พ่อแม่ไก่ไล่ล่าถึงกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวแล....." เมื่อวิเคราะห์ดูจากบันทึกในตำนานสิงหนวัติแล้ว เชื่อได้ว่าเมืองแม่สายในปัจจุบันนี้ แต่เดิมคือ "เมืองเวียงศรีทวง" หรือ "เวียงสี่ตวง" ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า "เวียงพานคำ" ตามขื่อของช้างที่พระพรหมกุมารใช้เป็นพาหนะในการออกสู้รบกับพระยาขอมจนได้รับชัยชนะ และในปัจจุบันตัวเมืองแม่สาย รวมทั้งอาคารที่ว่าการอำเภอแม่สายนั้น ตั้งอยู่ที่ ต.เวียงพางคำ ซึ่งคาดว่าเพื้ยนมาจาก "เวียงพานคำ" นั่นเอง นอกจากนี้ในพื้นที่หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ ยังมีบ้านเวียงพาน และวัดเวียงพาน ตั้งอยู่อีกด้วย อนึ่ง ตัวคูเมืองเดิมนั้นมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในเขตชุมชนเมืองแม่สาย และยังคงมีประโยชน์ในการรับน้ำที่ไหลบ่ามาจากเทือกเขาด้านตะวันตกมิให้ไหลเข้ามาท่วมบริเวณตัวเมืองอีกด้วย ประกอบกับในตำนานยังได้กล่าวย้ำถึงสถานที่ตั้งของเมือง "เวียงสี่ตวง" ว่าอยู่ทิศตะวัตตกเฉียงเหนือของเวียงโยนกนครฯ (อ.เชียงแสนในปัจจุบัน) ริมแม่น้ำใส ซึ่งก็คือแม่น้ำสาย ในปัจจุบันนั่นเอง
รูป avatar
  : sukaall : นักโพสในตำนาน   : 5658   : 1.2.246.XXX
ความคิดเห็นที่ 4: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
ขอบคุณ Mishiyoyo /// prame9 /// sukaall ที่่แวะมาเยี่ยม...ลุงตุ่ม อยากรู้เหมือนกัน แต่ ก็ไม่รู้ จะไปถามใคร จะถามแม่ค้า ก็กลัว โดน "เหวียง" emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : ลุงตุ่ม : นักโพสในตำนาน   : 375   : 119.46.162.XXX
ความคิดเห็นที่ 3: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
ฟากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไร อาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา มีทางผ่านไปพม่าด้วย
รูป avatar
  : sukaall : นักโพสในตำนาน   : 5658   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 2: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
ทำไมเค้าเรียก ว่า แม่สาย ที่นั่นบรรดาแม่ชอบมาสายหรืออย่างไง emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : prame9 : นักโพสในตำนาน   : 18268   : 124.122.174.XXX
ความคิดเห็นที่ 1: แม่สาย (๑.)(โพสต์เมื่อ 28/01/2013)
พอข้่ามฝั่งไปแล้วไปนั่งสามล้อที่นั้นรับรองไม่ผิดหวังครับ เอิ้กๆๆ
รูป avatar
  : Mishiyoyo : นักโพสในตำนาน   : 3088   : 61.7.232.XXX
แสดงความคิดเห็น
เฉพาะสมาชิกเอ็มไทยเท่านั้น หากเป็นสมาชิกแล้วกรุณาล็อกอิน
หากยัง คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกเอ็มไทย