ภาพพุทธประวัติ รูปภาพภาพพุทธประวัติ รูปภาพพุทธประวัติ

:: ภาพพุทธประวัติ

รูปภาพ ภาพพุทธประวัติ

รูปภาพ ภาพพุทธประวัติ รูปที่ 1


พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6  ณ สวนลุมพินีวันใต้ต้นสาละ  มีพระนามเดิมว่า  สิทธัตถะ  เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา  เมื่อพระองค์ประสูติพระองค์ทรงเจ้าชายสิทธัตถะทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว และมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาท พร้อมเปล่งพระวาจาว่า "เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา" แต่หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติกาลได้แล้ว 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนย์  เมื่อพระองค์มีอายุได้  8  พรรษาพระองค์ได้เรียนจบทุกหลักสูตรในสำนักครูวิศวามิตร  แล้วก็ทรงอยู่ในปราสาท 3ฤดูที่พระบิดาทรงสร้างไว้ให้  เมื่อพระองค์อายุได้  16  พรรษาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาจนเมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางพิมพาได้ให้ประสูติพระราชโอรส มีพระนามว่า "ราหุล" ซึ่งหมายถึง "บ่วง" พระองค์ทรงเบื่อในปราสาทสามฤดูจึงชวนสารถีพาออกไปเที่ยวที่อุทธยานและพระองค์ทรงได้พบกับเทวฑูตทั้ง 4  คือเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช  พระองค์จึงคิดว่านี้แหละคือธรรมชาติของโลก  พระองค์จึงออกผนวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์  พระองค์เริ่มการพ้นทุกข์จากการอดอาหาร กลั้นหายใน  กัดลิ้น แต่พระองค์ก็พบว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์พระองค์จึงเลิกทำแล้วบำเพ็ญเพียรจนเห็นธรรม 4 หมวดหรืออริยสัจ4แล้วพระองค์จึงตรัสรู้แล้สแสดงธรรมเทศนากัณฑ์แรกคือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา  ที่พระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้กับสาวกของพระองค์และทรงปรินิพพานเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6รวมพระชนม์ 80 พรรษา และวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราช 

ดูเป็น slide
  : sukaall : นักโพสในตำนาน   : 21030   : 1.2.240.XXX
โหวตให้กระทู้นี้
32คะแนน
vote good

ขอบคุณทุก Like กำลัง PicPost MThai

ภาพพุทธประวัติ

กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ
กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ
อุทกดาบสเข้าเยี่ยม
อุทกดาบสเข้าเยี่ยม
เสวยสุข
เสวยสุข
ปลงพระเมาลีด้วยพระขรรค์
ปลงพระเมาลีด้วยพระขรรค์
บำเพ็ญเพียรทุกกรกิริยา
บำเพ็ญเพียรทุกกรกิริยา
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
นางตัณหา ราคะ อรตี สามธิดามารยั่วยวน
นางตัณหา ราคะ อรตี สามธิดามารยั่วยวน
แสดงปฐมเทศนา
แสดงปฐมเทศนา
พระสงฆ์ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
พระสงฆ์ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
สามเณรรูปแรกราหุลบรรพชา
สามเณรรูปแรกราหุลบรรพชา
พระพุทธบิดาสิ้นพระชนม์
พระพุทธบิดาสิ้นพระชนม์
เสด็จป่าเลไลย์
เสด็จป่าเลไลย์
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

รูปภาพภาพพุทธประวัติ

 
ความคิดเห็นที่ 8: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 25/02/2013)
emoticon
รูป avatar
  : เจ้าหญิงของนายกันชน : นักโพสในตำนาน   : 18743   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 7: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 04/08/2012)
ทู้นี้เป็นทู้ที่มีสาระที่สุด ที่พุทธนิกทุกคนต้องรู้ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : oyusaeieo : นักโพสในตำนาน   : 366   : 203.210.8.XXX
ความคิดเห็นที่ 6: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 03/08/2012)
emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : bunmanato : นักโพสในตำนาน   : 1348   : 155.126.8.XXX
ความคิดเห็นที่ 5: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 03/08/2012)
emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : benzbmad   : 0   : 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 4: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 03/08/2012)
ภาพสวย สาระดี เยี่ยมค่ะ ดูภาพเพลินเลย
รูป avatar
  : เจ้าหญิงของนายกันชน : นักโพสในตำนาน   : 18743   : 183.88.26.XXX
ความคิดเห็นที่ 3: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 03/08/2012)
ภาพแต่ละภาพสวยมากครับ ของคุณมากที่หามาให้ดู จะดูนานแล้วแต่หาภาพไม่ได้
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 110.49.248.XXX
ความคิดเห็นที่ 2: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 03/08/2012)
สาธุครับ ... วันทามิภันเต สัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเต มะยากะตังปุญญัง สามินาอนุโมธิตัพพัง สามินากตังปุญญัง มัยหัง ธาตัพพัง สาธุ สาธุ อนุโมทธามิ
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 110.49.248.XXX
ความคิดเห็นที่ 1: ภาพพุทธประวัติ(โพสต์เมื่อ 03/08/2012)
สาธุ
รูป avatar
  : Mishiyoyo : นักโพสในตำนาน   : 3088   : 61.7.232.XXX
แสดงความคิดเห็น
เฉพาะสมาชิกเอ็มไทยเท่านั้น หากเป็นสมาชิกแล้วกรุณาล็อกอิน
หากยัง คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกเอ็มไทย