รูปภาพ นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย

รูปภาพ นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย รูปที่ 1

"ตงฟางปุป้าย" หลิน ชิน เสีย

ดูเป็น slide
  : MuDiNyO : นักโพสดาวรุ่ง   : 35386   : 115.87.155.XXX
โหวตให้กระทู้นี้
82คะแนน
vote good

ขอบคุณทุก Like กำลัง PicPost MThai

นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย

บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
บูรพาไม่แพ้
บูรพาไม่แพ้
ผีสาวแสนสวย "โปเยโปโลเย" หวัง จู่ เสียน
ผีสาวแสนสวย "โปเยโปโลเย" หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
หวัง จู่ เสียน
คู่ฮากะเฮีย โจว ซิง ฉือ "จาง เมี่ยน"
คู่ฮากะเฮีย โจว ซิง ฉือ "จาง เมี่ยน"
จาง เมี่ยน
จาง เมี่ยน
จาง เมี่ยน
จาง เมี่ยน
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
จาง เมี่ยน
จาง เมี่ยน
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
เซียว เหล่ง นึ่ง
เซียว เหล่ง นึ่ง
โจ ไห่ เหม่ย
โจ ไห่ เหม่ย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย
นางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย

รูปภาพนางเอกจีนสมัยนี้ ไม่สวยซึ้งตรีงใจเท่ายุคก่อนเลย

 
อวบดีนะ
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 192.168.0.XXX
น่ารักดีนะ
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 58.137.28.XXX
ขาวดีนะ
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 58.137.28.XXX
สวยดีนะ
รูป avatar
  : dish123 : นักโพสในตำนาน   : 994   : 58.137.28.XXX
ดูแล้วก็มองไปถึงดาราไทยเหมือนกัน
รูป avatar
  : evermore   : 0   : 118.172.246.XXX
ดีมากๆเหมือนได้รำลึกอดีตสมัยก่อนเล้ย emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : jamesbond005   : 0   : 120.14.135.XXX
สวยดีครับ ยังจำภาพเก่าๆๆ สมัย บูรพาไม่แพ้ ตงฟางฟุป้าย จางเหมี่ยน กงลี่ งดงามครับ ขอบคุณเจ้าของกะทู้ครับ
รูป avatar
  : eakonline   : 0   : 180.183.184.XXX
รูป avatar
  : VaMpIrE_KiSs   : 0   : 124.121.179.XXX
น่ารักคับ emoticon emoticon
รูป avatar
  : aiphan   : 0   : 27.130.95.XXX
สมัยนั้น ชอบ หวัง จู่ เสียน โปเยมากๆ สมัยนี้ลืมกันไปได้ไง คนนี้ หลิวอี้เฟย เซียวเหล่งนึ่งที่งดงามที่สุด emoticon
รูป avatar
  : <~!Wind_Master!~>   : 0   : 180.180.165.XXX
สวยดีครับ
รูป avatar
  : เป้ ณ อุบล   : 0   : 180.180.35.XXX
555
รูป avatar
  : ข้าคือยมทูต   : 0   : 115.87.183.XXX
รูป avatar
  : kaigp   : 0   : 118.173.112.XXX
รูป avatar
  : Mayplease   : 0   : 173.170.66.XXX
นางเอกสมัยก่อนดีกว่าสมัยนี้เยอะถึงจะไม่สวยง่ะ emoticon
รูป avatar
  : Soul_Ters   : 0   : 223.206.135.XXX
รูป avatar
  : boro001 : นักโพสดาวรุ่ง   : 3831   : 61.7.232.XXX
นางเอกสมัยนี้ยังจำไม่ได้ซักคน สมัยก่อนนี้ หลินชิงเสียเป็นนางเอกในดวงใจเลย emoticon
รูป avatar
  : prame9 : นักโพสในตำนาน   : 18292   : 124.122.164.XXX
คุณภาพ และ ฝีมือนักโพส ยอดเยื่ยม จริง รูปนางเองที่เมื่อตอนเด็ก และ นางเองสวยแบบไร้มีดหมอ ขอบคุณครับ
รูป avatar
  : โตว์ : นักโพสในตำนาน   : 82   : 110.164.147.XXX
รูป avatar
  : zaazax : นักโพสในตำนาน   : 1446   : 58.9.230.XXX
นางเอกสมัยเก่าดูเป็นจีนดี รุ่นใหม่ๆดูเป็นจีน+เกาหลี+ญี่ปุ่น เลยขาดความเป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้ามองอีกมุม ก็เป็นแนวของความนิยมในรูปหน้าของแต่ละสมัย ดูอย่างบ้านเราซิ นักร้องสมัยนี้ ไม่มีหน้าไทยแล้ว บางทีนึกว่าเกาหลีโอนสัญชาติ emoticon emoticon emoticon
รูป avatar
  : โซ่ข้อกลาง : นักโพสในตำนาน   : 23287   : 125.25.215.XXX
แสดงความคิดเห็น
เฉพาะสมาชิกเอ็มไทยเท่านั้น หากเป็นสมาชิกแล้วกรุณาล็อกอิน
หากยัง คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกเอ็มไทย